Dina kunder gör fler sökningar än någonsin efter produktinformation innan de handlar. Det ställer krav på hanteringen av produktinformation. Lösningen är ofta ett PIM. Då ser du till att både återförsäljare och andra digitala ytor och kanaler innehåller korrekt information. Både B2B- och B2C-företag har med tiden fått erfara att det som är avgörande för kundupplevelsen är att erbjuda bra produktinformation. Men det kan vara svårt att skapa ett bra innehåll, i synnerhet om man har flera kanaler.

● Centralisera produktinformation med PIM-lösning
● Öka den interna effektiviteten med PIM-lösning
● Skapa affärsnytta i alla kanaler med ett effektivt PIM-system.

Oftast räcker ditt affärssystem inte till

Att berika ett ERP-systemet med fält för säljtexter eller fält som är avsedda för ett specifikt scenario och använda dem till något annat innebär i princip att ERP-systemet tvingas vara något som det egentligen inte är, nämligen ett produktberikningssystem. Genom att införa PIM kan man istället använda ERP-systemet till det som det är bäst för, nämligen att hantera produktkritiska detaljer, medan berikande information hanteras i PIM.

Ett exempel på ett riktigt bra PIM-system är Pimcore. Oavsett om syftet är att visa
produkterna för målgruppen, göra informationen om en produkt tillgänglig för de
egna medarbetarna, minskar Pimcore komplexiteten och gör vardagen enklare för
dig.

Pim-system och PIMcore

Pimcore hjälper företag att centralisera produktinformationen som ska visas för användarna men också användas internt inom organisationen. I en organisation där produktinformationen är utspridd är ett sådant system ett måste. Bilder, tekniska specifikationer, dokument, översättningar, priser och annan ekonomisk information finns ofta utspridd bland flera olika divisioner och avdelningar i organisationen. PIM-systemet samlar in produktinformation från de olika enheterna och centraliserar den i en produkt informationsdatabas som alla delar. Pimcore kan också effektivisera vardagen för de som arbetar med kommunikation, marknadsföring och produktutveckling, eftersom den senaste versionen av texter, bilder, storlekar och besläktade produkter finns samlade i ett enda system.

Med ett PIM-system kan en marknadsavdelning hantera större och mer varierande sortiment på kortare tid med bättre resultat. I en digital värld där skärmstorlekar, upplösningar, medier och användarmönster hela tiden utvecklas är PIM ett viktigt stöd för informationsdelning.

PIMcore effektiviserar det interna samarbetet och minskar risken för fel

En annan fördel med ett PIM-system är att det ger automatiseringsmöjligheter för att påskynda arbetsflöden och underlätta samarbete mellan olika avdelningar. Att använda kalkylblad och traditionella datahanteringsmetoder kan leda till fel, oändliga revisioner, dubblering och överlappning. Det kommer att påverka dina medarbetares produktivitet, i värsta fall kan din produktinformation saknas, vara felaktig och inkonsekvent, vilket urholkar kundnöjdheten, varumärkesförtroendet och intäkterna. Med PIM kan ni frigöra tid och resurser för att fokusera på produktoptimering och intäktsgenererande uppgifter.